Gjeterhund

HGH - hva er det???
HGH- HERDEN-GEBRAUCHSHUND-GJETERHUND
HGG betyr på godt norsk gjeterhund. schäferhund betyr hyrdehund.

 
Gjeterhund Crixie vom Kirschental med nyfødte lam.

Historie

Schäferhund en ble opprinnelig brukt til gjeting av sauer sammen med vokting av hjem og budskap. Her hjemme i Norge har ikke schäferhunden vært brukt noe særlig til gjeting hverken før eller nå. Her er det Border Collien som har vært gjeterhund nummer en.I Tyskland brukes schäferhunden fortsatt som gjeterhund, og avles på til dette formål. Den verdenskjente kennelen vom Kirschental har her gjort en stor innsats for gjeterhunden. De har avlet gjeterhunder i kombinasjon med utstillings- og schützhunder i over 50 år, og har oppnådd flere VA hunder med dette.

I Tyskland gjetes flokker på tusenvis av sauer med schäferhunden. Om sommeren får sauene beite på de militære områdene som er kjempestore. Her samles ca 10.000 sauer med tre gjetere og 6 hunder.( dette kan variere fra plass til plass).
For og komme til områdene må de gjennom større byer og tettsteder. Her har sauene, gjeteren og hundene en skikkelig utfordring med biltrafikk, trange broer, flotte hager, grønne saftige jorder som ikke er lov og spise på og masse folk.


 

Jordene i Tyskland har som regel ikke noe gjerde slik som hos oss, det er oppgava til schäferhunden å holde sauene vekk fra disse. Alt skal passeres med et par tusen sauer, det er vel ingen av oss som kan tenke seg å gå gjennom Oslo med en slik saueflokk og et par bikkjer? Jeg syns personlig at dette er imponerende og en opplevelse å se. På tur til militærområdet leier eller låner de beite av andre bønder langs veien. Da er det viktig at sauene beiter der de skal, og ikke hos naboen som ikke vil ha sauer hos seg. Dette markeres med en stokk nedslått på jordet.


 

Disse to bildene er dessverre ikke av beste kvalitet, men er tatt med på grunn av helheten i forkjlaringen her.

På militærområdet beiter sauene sammen med de militære som holder på med krigsøvelser med tanks og håndgranater. Her skal ingen være lettskremt, hverken hunder, sauer eller gjetere. Det smeller skikkelig innimellom. Som dere forstår må schäferhunden kunne utføre en allsidig jobb for og kunne fungere som gjeterhund. Derfor har de også en omfattende gjeterprøve.


"En gjeterhund er en brukshund og bare som en brukshund kan den
forbli en gjeterhund, på grunn av det verdsetter og elsker vi den."

"Å avle en gjeterhund er å avle en brukshund."

Opp

Opplæringen til gjeterhund

Valpen begynner med opplæringen ved 4-6 måneders alderen, da blir den med til sauene og blir vant til å være i nærheten av dem.

Marschas Takira 3 måneder, holder sauene på plass mens vi fliser.

Unghunden er ofte med som hjelpehund i tillegg til en ferdig opplært hund, der den går i lære.I Tyskland gjeter de oftest på åpne områder, der man av og til må gjete på fire kanter. Derfor kan en hund ikke være på alle plasser samtidig og det er nyttig med en hjelpehund. Slik deler de området hvor hver enkelt hund passer to kanter.

Om en sau kommer for nærme grensen ut av jordet den skal beite på, stirrer hunden intenst på sauen og gjør eventuelt et utfall mot den for å skremme denne inn i flokken igjen. Dersom sauen krysser grensen får den først et bjeff fra hunden, om den ikke anlyder dette gjør hunden et angrep på sauen ved å bite den i siden. Dette bittet skal være kort og presist. Men små lam skal aldri bites, disse skal hunden vise respekt for.

Crixie vom Kirschental driver sauene våre ut på jordet.

Opp

HGH prøven

Når hunden nå begynner å bli voksen og er ferdig med opplæringen er det tid for prøven. HGH prøven består i å se på samarbeidet mellom hund, fører og sauene.
Det bedømmes i disse gruppene:

1.   Anlegg

2.   Oppmerksomhet

3.   Skarphet

4.   Vesen


Prøven starter med en flokk på ca. 200 sauer i en inngjerding. Gjeteren har med seg to hunder. En hund som er hovedhund og som går opp til prøven. Og en hjelpehund som hjelper til der det er behov for to hunder. Ved starten gis det tegn til at hunden skal hoppe over gjerdet inn til sauene for å drive disse rolig ut. Det er ikke lov å krype gjennom gjerdet.

 

Hunden får fart på sauene og stiller seg deretter avventende ved siden av grinda sauene går ut av, til alle er kommet ut. Hjelpehunden står på motsatt side og passer på.
Deretter skal de gå langs en vei ca . 200 meter. Hundene flyr på hver sin side av saueflokken og holder de på veien.

 

De møter en bil som skal passere saueflokken.De er hunden sin oppgave å holde sauene på den ene siden av veien, slik at bilen kan passere uten fare for sauene eller bilen.

 

Så kommer de til en sving i veien på 90 grader. Her skal sauene gå på veien og ikke ta snarveien over jordet. Hunden kommanderes til å stå i vinkelen, for å passe på at sauene følger veien. Når alle sauene har passert kan hunden gå ut av vinkelen etter ny kommando fra fører.

 

Nå skal alle sauene drives over en bru, hundene står da på hver sin side og passer på at alle går over brua. Ingen har lov å gå ved siden av eller stikke ut. Hundene skal følge etter over brua, ikke ved siden av.

 

Nå skal sauene få beite litt. Stykket her kan være mot en åker, eller kan rett og slett bare være avgrenset med en plogfår. Her skal hundene holde sauene innenfor området. Det er ikke godkjent at noen kommer over. Hunden traver her att og fram langsmed åkerkanten.

 
 

Prøven går nå samme veien tilbake, og sauene skal inn i inngjerdingen igjen.
Nå står hundene en på hver side av grinda og møter. Står deretter utenfor og passer på til føreren har fått igjen grinda.

 

Prøven avsluttes med at gjeteren står pasiv med hunden i bånd, og en figurant med arm og pisk opptrer truende mot hund og fører. Dette for å se på motet og forsvarsegenskapene i hunden.

 

Hundene og fører som du har sett på bildeserien her er Unni og Nufor vom Kirschental med Karl Fuller.

Disse karakterene blir brukt på prøven:

Vorzüglich   utmerket, fremdragende

Sehr gut   svært bra

Gut   bra

Befriedigend   tilfredsstillende

Mangelhaft   utilstrekkelig, mangelfull

Ugenügend   utilfredsstillende

Spesielle merknader som gis hunden:

Aufmerksam   oppmerksom,konsentrert

Teilnahmslos   likegyldig, uinteressert

Lebhaft   livlig

Ruhig   rolig

Aufgeregt   opphisset

Faul   lat, treg, doven

Bissig   ilter, bisk, bitende, skarp

Furchtlos   uredd, fryktløs

Nervenfast   nervenfast

Überreizt   irritabel, nervøs

Scheu   sky, sjenert

Ängstlich   engstelig

Nervenschwach   nervesvak

Ut ifra bedømmelsen gis det poeng der 100 er maks oppnåelige. For å bestå prøven må du ha en av de fire øverste karakterene, og minst 60 poeng, da har hunden fått en HGH meritt.

I meritten HGH ligger også det vi i Norge har som ferdselsprøve og utholdenhetsprøve. Dette på grunn av at en gjeterhund kommer daglig opp i mange situasjoner som den må takle, og den traver mange kilometer for ikke å si mil i løpet av en dag, og må derfor være i god kondisjon.

Opp