Utstillingshund Schäferhund

Marschas Schira SCHH1, SL1, BH, AD, VA, NUCH, BIR Akkl1, Kkl1


Marschas Schira VA4 NV 2006
Marschas Schira VA4 NV 2006

LITT OM UTSTILLING AV SCHÄFERHUND

Hvorfor driver vi med utstilling? ikke bare for moro skyld… Utstilling er viktig for avl/oppdrett og selvfølgelig for rasen.
Dette for og se at våre individer holder seg innenfor standaren.
Starter derfor opp her med standaren
- schäferhund, Deutscher schäferhundt
- Hjemmland Tyskland


Kortfattet rasehistorie:

De tyske gjeterhundene stammer fra bronsehunden, som man antar var Europas første egentlige gjeterhund.

Lokale varianter av gjeterhunden fantes imidlertid i alle tenkelige hårlag og farger.
Mot slutten av 1800-tallet ble det - med tre av de gamle gjeterhundrasene som grunnlag - innledet et meget bevisst og kvalifisert avlsarbeid. Gjennom dette ble etter hvert den moderne schäferhunden skapt. Den betraktes av mange som "kongen blandt tjenestehunder", og den vekker alltid stor oppmerksomhet blandt hundeinteresserte verden over. schäferhunden er sannsynligvis verdens mest registrerte hunderase, og har et stort bruksområde først og fremst som tjenestehund på forskjellige felter.


Sammendrag av rasens standard:

Schäferhunden er middels stor, rektangulært bygd hund. Den har et utavendt temperament, er modig og har gode nerver, er arbeidsvillig, trofast og en god vakthund. Disse og enda en del flere egenskaper gjør schäferhunden til en ypperlig tjeneste- og selskapshund.

Hode: kraftig uten å være grovt, neseryggen nesten parallell med skallens overlinje.

Øyne: middels store, mandelformede og en anelse skråstilte, så mørke som mulig og med et livlig uttrykk.

Ører: middels store, brede ved ansatsen, høyt ansatt, oppstående og fremoverrettede.

Bitt: saksbitt.

Hals: sterk og muskuløs.

Kropp: schäferhunden er en rektangulær hund. Brystkassen skal være dyp, lang og rommelig, buklinjen noe opptrukket. Ryggen og lenden skal være rett og skråne svakt fra manken til haleansatsen.

Ben: hunden skal være meget velvinklet både foran og bak, samt meget muskuløs.

Poter: korte, runde, kompakte og hvelvet. Kraftige tredeputer. Mellomhendene skal være elastiske uten å være svake.

Hale: busket, skal rekke til haseleddet, bæres sabelformet og aldri over rygglinjen.

Bevegelser: schäferhunden er bygget for trav, noe den gode vinklingen og den rektangulære kroppsformen skaper forutsettninger for. Travet skal være fritt, jorddekkende, kraftig og med godt fraspark.

Pels: tett, hård, rett, tilliggende og med underull. Fargen: ensfarget sort eller grå; eller en gul grågul eller rødbrun nyanse med sort sadel og maske.

Mankehøyde: - idealhøyden for hannhunder er 62,5 cm og for tisper 57,5 cm.

Gruppeplassering: FCI; gruppe 1, seksjon 1. KC Working Group

Opp

BEDØMMELSE UTSTILLING NKK


Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasser med følgende premiegrader:


Excellent (Utmerket)
Very Good (Meget god)
Good (God)
Sufficient (Godtagbar)
0. premie (Diskvalifisert)
KIP (Kan ikke premieres)

Klassediagram
Klassediagram (KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE VISNING)

Forklaring til premiegradene


Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse
Skall tilldelas hund som:
A.   Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
B.   Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/ funksjon/bruksområde.
C.   Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
D.   I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes noen mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.
Om 0. Premie (diskvalifisert) tildeles som følge av pkt. D, skal dommeren signere premielisten spesielt for dette. Andre avvikelser i mentaliteten skal bedømmes i følge rasestandarden. Grunn til 0. Premie(diskvalifisert) skal alltid angis på kritikken. Hunder som 3 ganger får 0. premie på grunn av gemytt jf. pkt. D, gis utstillingsforbud.

KIP (kan ikke premieres)
Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles KIP (kan ikke premieres). Eksempel på det er om hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskeligeå bedømme. Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet.

Hederspremie (HP)
Kan tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper. Hederspremie gir rett til deltakelse i finalekonkurranser.

Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner denå være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert.
Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen.

CACIB/Reserve CACIB
Innstilling til internasjonalt championat kan bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske hunderaser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.

Opp


KLASSEINDELING

i tillegg kan nevnes valpeskue, som er fra 4-6 måneder og 6-9 måneder.


Juniorklasse – JK
Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 18 måneder første utstillingsdag. OBS: Hunder som deltar i juniorklasse (selv om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt) konkurrerer ikke om CACIB.

Juniorkonkurranseklasse – JKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Juniorklasse. Dommer kan tildele særlig gode juniorer Championkvalitet (CK).
Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/ Tispe klasse.

Unghundklasse – UK
Hunden må være fylt 15 men være under 24 måneder første utstillingsdag.

Unghundkonkurranseklasse – UKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Unghundklasse. Dommer kan tildele særlig gode unghunder Championkvalitet (CK).
Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Åpen klasse – AK
Hundene må være fylt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion.

Åpen konkurranseklasse – AKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Åpen klasse. Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Brukshundklasse - BK
Klassen er åpen for hunder som er fylt 15 måneder første utstillingsdag og i tillegg er jakt-/brukspremierte

Working Class Certificate (WCC)
Utenlandsk eid hund, må for å kunne delta i brukshundklassen dokumentere sine premieringer ved å fremlegge WCC utstedt av sin nasjonale kennelklubb på utstillingen.

Brukshund konkurranseklasse – BKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Brukshundklassen. Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Championklasse – CHK
Klassen er obligatorisk for norske utstillingschampions (unntatt for veteraner). Andre nasjonale og internasjonale utstillingschampions kan delta.

Champion konkurranseklasse – CHKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i champion klasse. Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

Veteranklasse – VK
Klassen er åpen for hunder som første utstillingsdag har fylt 8 år.
OBS: Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

Veteran konkurranseklasse – VKK
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd Excellent i Veteranklassen. Dommer kan tildele Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet. Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.
Excellent kvalifiserer for deltakelse i konkurranse om beste veteran.

Beste Hannhundklasse – BHK / Beste Tispeklasse – BTK
Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK. Konkurransebedømmelse - 4 plasseringer: 1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK.

Certifikatet (CERT)
Deles ut i BHK/BTK til beste hund, som ikke er norsk utstillingschampion (også til hund fra championklasse som ikke er norsk utstillingschampion). Dersom norsk utstillingschampionat er oppnådd etter påmelding skal hunden ikke tildeles cert i BHK/BTK. Uplasserte hunder kan også tildeles cert. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert. Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert. Med fullcertet menes hund som er tildelt nødvendig antall certifikater for oppnåelse av utstillingschampionat, men som ikke oppfyller prøvekravene til championatet.

Hunden regnes som fullcertet dersom den ikke kan nyttiggjøre seg av certet. Regelen gjelder uansett, som for eksempel:
-   Har man to små cert, og får et stort ett fra samme dommer som tidligere har gitt et lite cert KAN man nyttiggjøre seg av certet og kan dermed ta imot.
-   Har man et lite cert fra dommer Ola Normann, kan man ikke ta imot et lite cert til fra dommer Ola Normann, fordi man IKKE KAN nyttiggjøre seg av denne (jmf championatregler og kravet om at certene må være vunnet for tre forskjellige dommere.)

For hunder under 2 år gjelder følgende:
1.   Har du 2 små cert, kan du få et stort cert før du regnes som fullcertet.
2.   Har du ett lite og ett stort, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter fylte 2 år.
3.   Har du 2 store cert, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter 2 år.
4.   Dersom deres rase ikke har krav om stort cert (med brukskrav), to cert uansett "størrelse" på cert = fullcertet. Det er viktig å være oppmerksom på at praktiseringen ikke vil være helt like for raser som ikke har krav til storcert.

Hovedreglene er likevel den samme, dvs. hvorvidt man kan nyttegjøre seg certet eller ikke for oppnåelse av utstillingschampionat.

Reglene for Norsk Utstillings Championat for schäferhund er;
3 x CERT for 3 forskjellige dommere. 1 av certene skal være tatt etter at hunden er 2 år. I tillegg kommer brukskrav.

Best i Rasen – BIR / Best i Motsatt Kjønn – BIM
Beste hannhund og beste tispe konkurrerer om BIR/BIM. Hvis en rase bedømmes av flere dommere, oppnevnes den ene som dommer for BIR/BIM, beste veteran, beste avlsklasse og beste oppdretterklasse. Dette kunngjøres før utstillingen.

Avlsklasse – AVKL
Klassen er åpen for hannhunder eller tisper som konkurrerer med 4 avkom. Avlshunden må enten være påmeldt i offisiell klasse eller i avlsklasse og presenteres sammen med gruppen. Avlshunden må ha oppnådd minst Good på denne eller tidligere utstilling. Avkommet må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser.
Klassen må ikke inneholde mer enn en hund med premieringen Very Good. Avkom med Good, Sufficient, 0. premie eller KIP kan ikke delta. Kun en klasse av samme rase etter en og samme avlshund kan meldes på. Samtlige avkom i klassen må være av samme størrelses- /hårlagsvariant. Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte hunds individuelle kvalitet. Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP.
Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. Eier eller representant for avlshunden skal informere ringsekretær, samt eiere for deltakende hunder, at avlsklasse stilles.

Oppdretterklasse – OPPDKL
Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av samme rase, oppdrettet av samme person. Dersom flere personer er oppdrettere skal samtlige oppgis som oppdrettere. Hvis en person har eget oppdrett og i tillegg er medoppdretter av andre kull, kan ikke avkom fra begge oppdrett blandes i en og samme klasse.
Kun en klasse av samme rase fra samme oppdretter kan påmeldes. Samtlige avkom i klassen må være av samme størrelses/ hårlagsvariant. Samtlige deltakende hunder må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. Klassen må ikke inneholde mer enn en hund med premieringen. Very Good. Avkom med Good, Sufficient, 0. premie eller KIP kan ikke delta. Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte hund individuelle kvalitet.
Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP. Beste oppdretterklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene. Oppdretter, eller representant for denne skal informere ringsekretær og eierne til deltakende hunder at oppdretterklasse skal stilles.

Opp

PREMIESLØYFER

Alle premieringer markes med følgende premiesløyfer:

Excellent i kvalitetsklasse
RØD
Very Good i kvalitetsklasse
BLÅ
Good i kvalitetsklasse
GUL
Sufficient i kvalitetsklasse
GRØNN
0. premie i kvalitetsklasse
GRÅ
KIP i kvalitetsklasse
BRUN
Championkvalitet (CK)
ROSA
Certifikat (CERT)
RØD/HVIT/BLÅ
Reserve Certifikat (Res-Cert)
LYSEBLÅ
Championat
RØD og GRØNN
CACIB
HVIT
Reserve CACIB
ORANGE
BIR Veteran
GRÅ og ROSA
Best i motsatt kjønn (BIM)
HVIT og GRØNN
Best i rasen (BIR)
RØD og HVIT
Hederspremie til avlsog oppdretterklasse
LILLA og HVIT
Deltakersløyfe i LP
RØD, SORT og GUL
1. premie i LP og AG
RØD
2. premie i LP og AG
BLÅ
3. premie i LP og AG
GUL
0. premie i LP og AG
GRÅ
KIP
BRUN
Best in Show (BIS)
RØD/HVIT/BLÅ
Best i gruppen (BIG)
HVIT og BLÅ

Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran, Beste Avlsgruppe og Beste Oppdrettergruppe samt vinnere av Cert, CK, CACIB skal det utdeles premier.
Arrangør står fritt mht å utdele premier til andre hunder.
Utstillerne får i ringen utlevert premiesløyfer med dommerkritikken.

Opp

BEDØMMELSE UTSTILLING ETTER TYSK MØNSTER


VA - Vorzüglich Auslese (spesielt utmerket)
Over 24 mnd. Brukes kun ved Norsk Vinner.

V - Vorzüglich (utmerket)
Over 24 mnd

SG - Sehr Gut (meget god)

G - Gut (god)

A - Ausreichend (tilstrekkelig)

M - Mangelhaft (mangelfull)

U - Ungenügend (utilstrekkelig)

I tillegg kan arrangør sette opp en klasse for hunder over 24. mnd. (Åpen klasse) som mangler brukspremiering/avlskåring. Det gis beskrivelse og rangering uten tildeling av premiegrad. Skuddprøve skal utføres og hundene skal ha godkjente hofter/AA. Deltakere i denne klassen kan ikke inngå i en avlsklasse/oppdretterklasse

Klasseindeling

Brukshundklasse over 24 mnd
I denne klassen skal hunden ha bestått karaktertest eller Ferdelsprøve. Godkjente hofter og godkjente albuer. (A-B-C)
- Hunden må i tillegg minimum ha følgende bruksmeritter;
Brukshundkåring NKK, Opprykk fra D til C NKK-program, RSP1 – RRP1, SL1, SchH1, IPO1, BHP1, Godkjent polititjenestehund Over 36 mnd. Hunden skal i tillegg være avlskåret.

Veteranklasse over 7 år (gjelder ikke ved Norsk Vinner)
I denne klassen gjelder samme regler som for Brukshundklasse.
Det er frivillig om en vil melde på i Brukshundklasse eller Veteranklasse.

NORSK VINNERUTSTILLING
I hver klasse utdeles gull, sølv og bronsemedaljer. Beste hannhund og tispe i brukshundklasse får tittelen Norsk Vinner og tildeles laurbærkrans. Hunden vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere. Hunder som ikke møter til konkurransebedømmelse får tildelt: U(Ungenügend).
På Norsk Vinner utstilling må alle medeiere av hund være medlem i Norsk schäferhund Klub eller i sin nasjonale schäferhund Klub. Dette gjelder også på valpeskue.
Frivillig motprøve; Hund må ha bestått SchH/BHP/IPO prøve tidligere.

Regler for avlsklasse ved Norsk Vinner:
Norskeide hannhunder med flere enn 5 fremviste avkom skal fremvise sin avlsklasse. Utenlandskeide hannhunder kan vise avlsklasse. En avlsklasse hann/tispe skal bestå av minimum 2 ulike kombinasjoner. De avkom som ikke møter til avlsklassebedømmelse får ikke delta i konkurransebedømmelse. De får tildelt U(utilstrekkelig).
Avlshunden behøver ikke fremvises. Det vil ikke bli rangering av avlsklassene, men kun utdelt skriftlig kritikk som blir offentliggjort i vårt tidsskrift. Alle deltagere blir tildelt deltagerpokal.

AVLSKLASSE VED ØVRIGE UTSTILLINGER
Hannhunder og tisper med 5 eller flere avkom av minimum 2 kombinasjoner kan vise avlsklasse. Avlsdyr må nødvendigvis ikke fremvises. Avlsklassene beskrives. Det foretas ingen rangering.

OPPDRETTERKLASSE
Oppdretter med avkom fra minimum 2 kombinasjoner kan stille oppdretterklasse. Klassen består av 5 dyr. Oppdrettere som kan stille flere enn en klasse, gies anledning til dette. Klassene beskrives og rangeres.

VALPESKUE
Klasse 4 – 6 mnd. Premiering Meget Lovende (ML)
Klasse 6– 9 mnd. Lovende (L)
klasse 9– 12 mnd. Bra

Opp